welkom op de website van

Loes van Heugten

Toegepast Psycholoog & Coach

Loes van Heugten Psychosociale Hulpverlening biedt de volgende dienstverlening:

Beeldmerk Loes van Heugten

Psychosociale
Hulpverlening

Psychosociale Hulpverlening is een vorm van hulpverlening bij psychische, emotionele en sociale gevolgen van een situatie of aandoening. Coachingsgesprekken, psycho-educatie en praktijkgericht onderzoek worden hierbij ingezet. 

Beeldmerk Loes van Heugten

Gespecialiseerde ambulante begeleiding

Gespecialiseerde ambulante begeleiding is een vorm van begeleiding waarbij de hulpvrager veelal in zijn thuissituatie begeleid wordt bij psychische, emotionele en sociale gevolgen van een situatie of aandoening.

Beeldmerk Loes van Heugten

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een cliëntondersteuner kan helpen als wegwijzer in het zorgaanbod om de burger te helpen met het verduidelijken van wat hij aan zorg en ondersteuning nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Beeldmerk Loes van Heugten

Onafhankelijk vertrouwenspersoon

Loes van Heugten vervult de rol van onafhankelijk vertrouwenspersoon voor organisaties en zorginstellingen.

De vertrouwenspersoon is niet werkzaam binnen de organisatie. 

CONTACT

Voor meer informatie, vragen of aanmelding kunt u terecht bij Loes van Heugten. 

Contact opnemen kan per e-mail, telefoon of onderstaand contactformulier.

E-mail: info@loesvanheugten.nl

Telefoon: 06-30251866

Uw bericht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Gezondheids psychologie

Loes van Heugten is gespecialiseerd in gezondheidspsychologie en heeft onderzoek gedaan naar:
  • Burn-out en stress klachten
  • Gedragsverandering
Als toegepast psycholoog beschikt Loes van Heugten over de volgende competenties:

Beoordelen van gedrag, beïnvloeden van gedrag, en het verrichten van praktijkgericht onderzoek.

professionaliteit

Loes van Heugten is erkend en geregistreerd toegepast psycholoog (Bsc). Aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepast Psychologen. Hiermee voldoet zij aan alle eisen die worden gesteld en handelt zij in overeenstemming met de geldende beroepscode. 

AGB code: 98104657

2020