Loes van Heugten Psychosociale Hulpverlening

Een unieke vorm van diverse specialismen in de hulpverlening vindt u bij Loes van Heugten Psychosociale Hulpverlening. Ze is psychosociaal hulpverlener, toegepast psycholoog en coach en richt zich met name op gezondheidspsychologie, LVB-specialisme en Autisme begeleiding.

Loes van Heugten

Als toegepast psycholoog beschik ik over de volgende competenties: Beoordelen van gedrag, beïnvloeden van gedrag, praktijkgericht onderzoek verrichten en professioneel werken.

Gezondheidspsychologie

Loes van Heugten is gespecialiseerd in gezondheidspsychologie waarbij zij stress gerelateerde klachten, burn-out klachten en het omgaan met gevolgen van een situatie of aandoening kan begeleiden door middel van de inzet van psychosociale hulpverlening en/of gespecialiseerde ambulante begeleiding.

Licht verstandelijke beperking

Volwassenen met een licht verstandelijke beperking hebben veelal behoefte aan een aangepaste communicatievorm in de begeleiding die zij ontvangen. Door het ontwikkelen en uitvoeren van diverse onderzoeken en interventies kan Loes van Heugten begeleiding bieden gericht op diverse hulpvragen van de persoon met een licht verstandelijke beperking.

Autisme deskundige

Door middel van diverse jaren ervaring in het werken met volwassenen met een stoornis in het Autismespectrum en het volgen van diverse scholingen, waaronder de methodiek ‘Geef me de Vijf’, biedt Loes van Heugten deskundige begeleiding aan volwassenen met een stoornis in het Autismespectrum. Deze begeleiding richt zich op diverse domeinen (wonen, werk, vrije tijd).

Psychosociale Hulpverlening

Psychosociale hulpverlening is een vorm van hulpverlening bij psychische, emotionele en sociale gevolgen van een situatie of aandoening. Hierbij wordt samen met de hulpvrager aan datgene gewerkt waar hij het meeste last van heeft. Loes van Heugten zoekt samen met de hulpvrager naar manieren hoe hij kan leren omgaan met het probleem en eventueel het probleem kan beïnvloeden.

Het accent van deze begeleidingsvorm ligt op de wisselwerking tussen het gedrag van de mens en zijn omgeving. Methoden van de sociale psychologie als ook onderdelen van cognitieve gedragstherapie zijn hierbij ondersteunend.

Veelgestelde vragen

Loes van Heugten Psychosociale hulpverlening, biedt deze hulpverlening aan volwassenen al dan niet met licht verstandelijke beperking.

De volgende problematieken worden door Loes van Heugten begeleid:

 • Burn-out
 • Stress gerelateerde klachten
 • Autisme problematiek
 • LVB gerichte hulpvragen
 • Psychische klachten zoals sombere gevoelens, eenzaamheid, angstklachten en problemen in de sociale context

Begeleidingsmethoden die ingezet worden om bovenstaande problematiek / hulpvragen in kaart te brengen zijn:

 • Psycho educatie;
 • Coaching gesprekken;
 • Praktijkgericht onderzoek op locatie (bijv. gedragsobservaties);

Gespecialiseerde ambulante begeleiding

Loes van Heugten biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding aan volwassenen met psychische problematiek en vraagstukken die hierbij aansluiten. Een dergelijk traject kan mogelijk aansluiten na het ontvangen van psycho-educatie of een coaching traject.

Veelgestelde vragen

Dit is een vorm van begeleiding waarbij de hulpvrager veelal in zijn thuissituatie begeleid wordt bij psychische, emotionele en sociale gevolgen van een situatie of aandoening.
Deze vorm van begeleiding richt zich voornamelijk op het integreren van eerder aangeleerde functionele gedragingen in het dagelijks leven van de hulpvrager in bijvoorbeeld zijn thuissituatie.

 • Begeleidingsgesprekken individueel en/of met het netwerk
 • Gedragsobservaties
 • Praktijkoefeningen rondom psychische vraagstukken (bij angsten in openbare ruimtes bijvoorbeeld het, begeleid, aangaan van deze angst)

Gedragsdeskundige

Loes van Heugten werkt ook voor diverse, kleinschalige organisaties, als gedragsdeskundige. Dit betekent dat zij aansluit bij casuïstiek-overleg, intakegesprekken en teamoverleggen. Als een team vastloopt of de nodige uitdagingen ervaart rondom een client kan zij meedenken over een passende aanpak. Dit kan ook structureel worden ingepland.
Binnen deze vorm van dienstverlening kan Loes van Heugten ook worden ingehuurd voor individuele coaching trajecten, zowel voor een cliënt binnen een organisatie als voor een teamlid.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Loes van Heugten Psychosociale Hulpverlening vervult de rol van onafhankelijk vertrouwenspersoon voor organisaties en zorginstellingen. Hierbij biedt zij een luisterend oor aan medewerkers, cliënten of studenten / leerlingen van een organisatie. Daarnaast zorgt de vertrouwenspersoon voor de eerste opvang en begeleiding bij klachten over ongewenst gedrag of misstanden. Een onafhankelijk, extern, vertrouwenspersoon is verbonden aan een organisatie en is op afroep beschikbaar. De vertrouwenspersoon is niet werkzaam binnen de organisatie.

Veelgestelde vragen

 1. De vertrouwenspersoon heeft de bevoegdheid om gesprekken te voeren;
 2. Hij kan externe deskundigen raadplegen, zoals een externe, gecertificeerde vertrouwenspersoon;
 3. Hij mag de directie gevraagd en ongevraagd advies geven over eventuele patronen die hij ziet;
 4. De vertrouwenspersoon mag de werknemer doorverwijzen naar een andere (externe) vertrouwenspersoon;
 5. Hij heeft geheimhouding, maar als een zaak voor de rechter komt, moet hij wel openheid van zaken geven.

Binnen de functie van externe vertrouwenspersoon biedt Loes van Heugten:

 • Begeleiding bij klachten;
 • Informatie en voorlichting voor medewerkers;
 • Informatie en voorlichting aan het management;
 • Opstellen van klachtenprocedures;
 • Onafhankelijk onderzoek.

Neem Contact op

Copyright © 2024 Loes van Heugten